آیین نامه برگزاری جلسات کوچینگ

 1. اداره جلسات کوچینگ
 • جلسات کوچینگ بصورت منظم هفتگی خواهد بود و برگزاری جلسات اضافی با توافق طرفین مشمول متمم قرارداد می باشد.
 • تعیین زمان برگزاری جلسات با توافق طرفین می باشد.
 • ارائه خدمات توسط کوچ پس از تسویه حساب و پیش پرداخت عملی خواهد بود.
 • چنانچه متقاضی درخواست لغو جلسه ای را داشته باشد، باید حداقل24 ساعت قبل کتبا به کوچ اطلاع دهد. در غیر این صورت جلسه برگزار شده محسوب می شود. بدیهیست پیگیری برگزاری جلسات کوچینگ بر عهده مراجع بوده و بعد از پایان مدت قرارداد کوچ تعهدی در قبال برگزاری جلسات نخواهد داشت.
 • چنانچه کوچ درخواست لغو جلسه ای داشته باشد، باید حداقل24 ساعت قبل به صورت مکتوب به متقاضی اطلاع دهد. در غیر این صورت باید علاوه بر برگزاری جلسه لغو شده، یک جلسه جبرانی اضافی دیگر برگزار نماید.
 1. تعهدات کوچ
 • کوچ به عنوان تسهیل گر و حمایت کننده متقاضی در راستای راهبری توانمند سازی و کمک به یادگیری وی عمل مینماید، و ارائه مشاوره و راهکار، خارج از تعهدات کوچ است.
 • شناسایی نقاط قوت، استعدادها، توانمندی ها و نگرش های ذهنی مثبت و تقویت آن ها.
 • شناسایی نقاط ضعف، مسائل، موانع، مشکلات، دغدغه ها، نگرانی ها، ترس ها و نگرش های ذهنی منفی و کاهش آنها.
 • هدف گذاری، اولویت بندی اهداف و مشخص نمودن معیارها و شاخص های تحقق اهداف
 • مشخص نمودن راهکارها، برنامه ها و اقدامات اجرایی و اولویت بندی آن ها.
 • شناسایی مهارت ها و دانش های مورد نیاز برای اجرای راهکارها و برنامه ها.
 • ارزیابی عملکرد، مرور اقدامات و تعیین اقدامات اصلاحی.
 1. تعهدات متقاضی جهت حصول بهترین نتیجه
 • فرم ها، پرسش نامه ها، تکالیف و کارهایی که بر عهده وی گذاشته میشود در زمان تعیین شده انجام میدهد
 • حصول نتیجه صحیح در گرو ارائه پاسخ های صحیح از طرف متقاضی می­باشد. لذا متقاضی باید در جلسات کوچینگ به پرسش های مطرح شده از سوی کوچ ، پاسخ صحیح و واقعی بدهد.
 • برای تکمیل فرایند کوچینگ لازم است از خدمات مشاوره ای و آموزشی که کوچ منابع و سر فصل­های آن­ را تشخیص داده و معرفی می­نماید، استفاده کند.
 • درصورت نیاز اطلاعات کاری و شخصی خود را که مورد نیاز فرایند کوچینگ است، در اختیار کوچ قرار می­دهد.
 • برای کمک به فرایند کوچینگ موفق، تشریک مساعی و همکاری های لازم را با کوچ به عمل می آورد.
 • نقش متقاضی درکوچینگ تعهد صادقانه و درونی برای اجرای تصمیمات است وکوچ نقش تسهیل کننده را ایفا میکند.
 • پس از برگزاری هر جلسه، متقاضی نظر خود را در خصوص میزان رضایت از آن جلسه مکتوب و اعلام
  می نماید.
 • در صورت عدم رضایت از خدمات کوچ ، باید مراتب عدم رضایت خود را با ذکر دلایل به صورت مکتوب به کوچ اعلام نماید. دراین حالت، کوچ موظف است حداکثر طی مدت ده روز، مراتب را بررسی و نتیجه را به طور کتبی به متقاضی اعلام نماید.
 • این قرارداد مختص به ارائه خدمات کوچینگ است و شامل خدمات آموزشی، مشاوره ای، روان درمانی، منتورینگ و .. نمی­باشد.

با تشکر

واحد اجرای جلسات کوچینگ

مرکز آموزش کوچینگ ایران – فراکوچ

 فرم درخواست جلسه کوچینگ رایگان