فرم ارزیابی جلسات کوچینگ

فرهیخته گرامی سلام.

ارائه خدمات با کیفیت کوچینگ اصلیترین خط مشی فراکوچ بوده و میزان رضایتمندی مشتریان ما تا کنون گواه این مدعاست  . در این راستا از شما هم تقاضا داریم با تکمیل این فرم ما را از کیفیت جلسه برگزار شده و میزان رضایتمندی خود مطلع سازید.

قطعا دقت شما در این مساله، نقش بسزایی در افزایش کیفیت ارائه خدمات به شما خواهد داشت.

 

با احترام – واحد اجرای جلسات کوچینگ 09198000747

مرکز آموزش کوچینگ ایران

 

  • لطفا به سوالات زیر از 1 تا 5 امتیاز بدهید (5 خیلی خوب - 1 خیلی بد)

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .