فرم درخواست خدمات کوچینگ

مرکز آموزش کوچینگ ایران

با سلام

فرهیخته گرامی،

شما جزو افراد فرهیخته جامعه هستید که برای توسعه فردی و شغلی خود از یک مربی شخصی بهره مند خواهید شد.

ضمن تبریک بابت این انتخاب شایسته، توجه داشته باشید با تکمیل این فرم از یک جلسه کوچینگ آزمایشی رایگان بهره مند خواهید شد. بعد از آن میتوانید برای ادامه جلسات تصمیم بگیرید


فرم درخواست جلسات کوچینگ

مرحله 1 از 2 - مشخصات تماس

0%