چشم انداز و بیانیه ماموریت

مرکز آموزش کوچینگ ایران

چشم انداز:

« هر نفر یک کوچ »

بیانیه ماموریت:

ما بزرگترین شبکه مستقل از مدرسان و کوچهای حرفه ای با تاییدیه ملی و بین المللی، شرکتها و افراد متخصص در حوزه های علوم انسانی، روانشناسی و مدیریت منابع انسانی خواهیم بود و وظیفه اصلی ما تحقیق و پژوهش در جهت بومی سازی دانش بین المللی کوچینگ  و سپس ارائه خدمات اجرا  و آموزش مهارتهای کوچینگ زندگی و کسب و کار (Life Coaching & Business Coaching) با نگاه ملی و منطقه ای خواهد بود.

تمرکز اصلی ما:

 • معرفی و ترویج خدمت کوچینگ در سطح ملی
 • ارائه خدمات مربیگری و کوچینگ به سازمانها و ادارات و افراد متقاضی در حوزه های زندگی و کسب و کار و مدیریت و رهبری
 •   آموزش کوچینگ و تربیت بیش از 1000 مربی تا پایان سال ۱۴۰۰
 • شبکه سازی و برقراری ارتباطات کاری منطقه ای و جهانی
 •   میزبانی رویداد های علمی و حرفه ای با استانداردهای بین المللی در داخل و حضور به عنوان پاویون ملی کشور در رویدادهای ملی و منطقه ای
 • سازماندهی یک مرجع علمی چند زبانه بین المللی مرتبط با دانش کوچینگ
  ایجاد تعامل و بستری مشترک میان سایر تشکلهای همسو و تلاش برای جذب و جلب همکاری و تعامل با آنها
 • ایجاد ارزش افزوده مطلوب برای اعضای حقیقی و حقوقی

ارزشها و  باورهای سازمانی:

فراکوچ براي نيل به اهداف خود و در راستاي چشم انداز تدوين شده، ارزش ها و باورهاي زير را سرلوحه فعاليت هاي خود قرار ميدهد:

 • صداقت، شفافیت و صراحت
 • پاسخگويي
 • تغيير نگرش هاي سنتي
 • امانت داری و احترام متقابل
 • يکپارچگي و همدلي
 • ايجاد انگيزه
 • وفاداري
 •  رفتار حرفه ای
 • توجه به فرآیند بهبود مستمر
مرکز آموزش کوچینگ با افتخار از تمام فعالان این حوزه دعوت به همکاری مینماید.
با احترام – روابط عمومی مرکز آموزش کوچینگ ایران