درباره مرکز آموزش کوچینگ ایران

درباره فراکوچ، پایگاه اطلاع رسانی مرکز آموزش کوچینگ ایران

با عنایات حضرت حق و از سال 94 ، فعالیت تیم مرکز آموزش کوچینگ ایران تحت عنوان “کوچینگ دانش بنیان” آغاز گردید. در طول این مدت تیم حرفه ای در جهت بومی سازی این دانش شکل گرفت و فعالیت های زیادی انجام شد.

در سال 96 این مرکز فعالیت خود را گسترش داده و “موسسه توسعه مربیگری فراکوچ ایرانیان” را با شماره 5928 به ثبت رسانده و طور تخصصی در حوزه  “ارائه خدمات کوچینگ” و ” آموزش کوچینگ” شروع به فعالیت نمود.

با توجه به نیاز جامعه و نیز مدیران و رهبران سازمانها، تمرکز ما بر روی تربیت کوچهای حرفه ای و متدلوژی روز دنیا در آموزش مهارتهای کوچینگ قرار گرفته است.

در این راستا از تمام توان خود در نیل به این هدف استفاده خواهیم نمود.از جمله طراحی دوره های مختلف تربیت کوچ و نیز ارائه خدمات علمی و پژوهشی که در دست برنامه ریزی بوده و به زودی رونمایی خواهد گردید.

با احترام

مرکز آموزش کوچینگ ایران